Plánovací smlouva

V tomto článku se pokusím odpovědět na otázku co je Plánovací smlouva a zejména proč běžný občan pro výstavbu rodiného domu potřebuje Plánovací smlouvu uzavřít.

Co je plánovací smlouva?

V našem případě jsem si vybrali pro stavbu našeho domu pozemek s mnoha přednostmi, ale jednou nevýhodou. Na pozemku nejsou vyvedeny inženýrské sítě – elektřina, voda, kanlizace a plyn. Taktéž poslední část obecní cesty není zpěvněna. Při diskuzi se stavebním úřadem vyplynulo, že je nezbytný souhlas vlastníka pozemku. Právě Plánovací smlouva je doklad, kdy se stavebník záváže s výstavbou potřebné infrastruktury požadovaného rozsahu a obec poskytne závazek součinnosti, souhlasu se stavbou i následného převzetí do správy.

Někdy v jednoduších případech může Plánovací smlouvu nahradit jen souhlas obce s výstavbou, nicméně to nastave pouze v případě, kdy nic obci nepředáte do správy. V našem případě je nezbytné vybudovat část veřejné komunikace, vodovodního i kanalizačního řadu, který následně předáme městu do správy. Logicky bych předpokládl, že řad město postaví samo, či náklady na jeho stavbu následně zaplatí. Přeci následně za jeho používání následně budu platit jako součást služby. V tomto bodě vás musím zklamat. Věc je postavena do roviny, vy chcete náš souhlas s výstavbou, postavte si to za své peníze.